සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි සංගමය (බාන් හිමියන්ගේ සංගමය) යනු ලංකා දුම්කොළ සමාගමෙහි ලියාපදිංචි වී ඇති දුම්කොළ බාන් හිමිකරුවන්ගේ සංගමයකි. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) යනු බ්‍රිතාන්‍ය ඇමරිකානු දුම්කොළ සමාගමට අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනයේ හා අලෙවිකරණයේ ඒකාධිකාරය දරයි.[1] 2019 පෙබරවාරි වන විට ජයන්ත එගොඩවෙල බාන් හිමිකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා විය.

රූපය 1: සමස්ත ලංකා සිගරට් දුම් උදුන් හිමි නියෝජිතයින් පිරිසක් මාධ්‍ය හමුවකදී[2]

බාන් හිමියන්ගේ සංගමය විසින් සිදු කරන ලද දුම්කොළ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ දුම්කොළ පාලන ප්‍රයත්නවලට විරුද්ධ වීම

අග්‍රාමාත්‍ය මහජන සම්බන්ධතා උපදේශක ජේ. දඩල්ලගේ විසින් 2017 අගෝස්තු 26 දින ලියන ලද ලිපියක් දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම නිලධාරීන්ට ලැබුණි. 2017 අගෝස්තු 16 වන දින අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මහජන සම්බන්ධතා අංශයේ බාන් හිමියන්ගේ සංගමය සමඟ පැවති රැස්වීමක් මෙම ලිපියට පාදක වී තිබිණි. දුම්කොළ වගා කරන ගොවීන් දුම්කොළ වල සිට වෙනත් විකල්ප බෝග වෙත මාරු කිරීමට සිදු කරන ක්ෂේත්‍ර මට්ටමේ උත්සාහයන් නතර කරන ලෙස එමගින් දඩල්ලගේ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.[3]

මුදල් අමාත්‍යවරුන් සමඟ රැස්වීම්

අමාත්‍ය රවී කරුණානයක හමුවීම

දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමේ රජයේ සැලසුමට විරෝධය දැක්වීම සඳහා බාන් හිමිකරුගේ සංගමයේ සාමාජිකයින් පිරිසක් 2017 මාර්තු මාසයේදී මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානයක හමුවිය.[4]

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර වෙත අභියාචනයක් භාර දීම

යෝජිත දුම්කොළ වගා තහනම සම්බන්ධයෙන් 2018 මාර්තු 22 වන දින බාන් අයිතිකරුගේ සංගමය මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරට අභියාචනයක් භාර දෙන ලදී.[5]

ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට ලිපි යැවීම

බාන් හිමියන්ගේ සංගමය විසින් දුම්කොළ කර්මාන්තයේ අවශ්‍යතා පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරයාට සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අවස්ථා කිහිපයකදී දැනුම් දෙන ලදී. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර බාන් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ජයන්ත එගොඩවෙල පිටුව බලන්න.

 • 2015 නොවැම්බර් 29 දින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත ලිපියක් යැවීම.[6]
 • 2016 සැප්තැම්බර් 12 වන දින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන වෙත ලිපියක් යැවීම.[7]
 • 2017 අගෝස්තු 09 වන දින අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යැවීම.[8]

දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීම පිළිබඳ ජාතික සමුළුවට එරෙහිව පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව

දුම්කොළ කර්මාන්ත අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ දුම්කොළ වගාව - අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය නමින් ජාතික සමුළුවක් සංවිධානය කරන ලදි. 2020 වන විට දුම්කොළ වගාව තුරන් කිරීමේ රජයේ සැලැස්ම පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්ගේ මතය පිළිබඳ වූ එම කේන්ද්‍රයේ පර්යේෂණ ප්‍රතිපල බෙදා හැරීම එහි අරමුණ විය. එයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් බාන් හිමියන්ගේ සංගමය 2018 මාර්තු 16 වන දින මාධ්‍ය හමුවක් සංවිධානය කළ අතර එහි සොයාගැනීම් විවේචනය කරන ලදී. වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර ජයන්ත එගොඩවෙල පිටුවට පිවිසෙන්න.[9][10][11][12][13][14][15][16][2]

දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව

බාන් හිමියන්ගේ සංගමය විසින් 2017 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී දෙහිඅත්තකණ්ඩියේ කැලෑගම ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරයේ දී යෝජිත තහනමට එරෙහිව “බෝධි පූජාවක්” සංවිධානය කරන ලදී.[17][18][19] වැඩි විස්තර සඳහා දුම්කොළ වගා තහනමට එරෙහිව පැවැත් වූ බෝධි පූජාව යන අපගේ පිටුවට පිවිසෙන්න.

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

 1. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2016, 2017, accessed May 2017
 2. 2.0 2.1 The business Times. All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owner’s Association implores Government to withdraw proposed immediate ban on tobacco cultivation, 20 March 2018, Accessed January 2019
 3. Dadallage. J. Letter from J. Dadallage, The Advisor, Prime Minister's Public Relations to the Secretary, Ministry of Home Affairs TobaccoUnmasked Archive, 26 August 2017, Accessed January 2019
 4. Daily FT. All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owners take plight to Ravi K 31 March 2017, Accessed December 2018
 5. Jayantha godawela. සිගරට්දුම්උදුන්හිමිසංගමයෙන්මුදල්ඇමතිටඅභියාචනයක්,22 March 2018, Accessed December 2018
 6. Jayantha Egodawela. Letter from barn owners association All Ceylon Cigarette Tobacco Barn owners Association to the president, TobaccoUnmasked Archive, 29 November 2015, Accessed January 2019
 7. Jayantha Egodawela. Letter 2 from barn owners association All Ceylon Cigarette Tobacco Barn owners Association to the president, TobaccoUnmasked Archive, 12 September 2016, Accessed February 2019
 8. Jayantha Egodawela. Letter from barn owners association All Ceylon Cigarette Tobacco Barn owners Association to the Prime Minister, TobaccoUnmasked Archive, 9 August 2017, Accessed January 2019
 9. Sunday Leader. urged to withdraw proposed ban on tobacco cultivation, 18 March 2018, Accessed December 2018
 10. Daily FT. Tobacco farmers call on Govt. to allow cultivation until alternatives introduced, 20 March 2018, Accessed December 2018
 11. C. Wettasingha. Looming ban on tobacco cultivation fast-tracked, accuse farmers, Daily Mirror, 19 March 2018, Accessed December 2018
 12. S. Dias. Govt. on drive to snuff out tobacco, cigarette puff, Sunday Times, 18 March 2018, Accessed December 2018
 13. Ada Derana. All Ceylon Cigarette Tobacco Barn Owner’s Association implores Government to withdraw proposed immediate ban on tobacco cultivation, 19 March 2018, Accessed December 2018
 14. Daily News. Livelihood of over 300,000 tobacco farmer community in jeopardy, 19 March 2018, Accessed January 2019
 15. Tobacco Reporter. Cultivation ban opposed, 19 March 2018, Accessed January 2019
 16. LankaWeb. Cultivation ban opposed, 19 March 2018, Accessed January 2019
 17. Ceylon Today. Tobacco farmers seek divine assistance to avert imminent tobacco cultivation ban, 20 October 2017, accessed March 2018
 18. Sri Lanka Mirror. Tobacco Farmers seek Religious Blessings, 18 October 2018, accessed March 2018
 19. Interviewslk. දුම්කොළගොවීන්ටබෝධිපුජාපවත්වන්නසිද්ධවුනේඇයි?, You Tube, 19 October 2017, Accessed March 2018