කිලිනොච්චි හා මාන්කුලම් පොලිස් ස්ථාන නැවත විවෘත කිරීම

From Tobacco Unmasked Sinhala
TobaccoUnmasked_English
TobaccoUnmasked_Tamil

පසුබිම

පොලිස් නිලධාරීන් යනු දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරී (NATA) පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බලයලත් නිලධාරී කාණ්ඩ සතරෙන් එක කාණ්ඩයකි. කිලිනොච්චිය සහ මාන්කුලම් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රධාන භූමි භාග දෙකකි. 2009 වසරට පෙර, සිවිල් යුද්ධය සහ ත්‍රස්තවාදය, ශ්‍රී ලංකා පොලීසියට මෙන්ම ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) වැනි කර්මාන්ත හා වෙළෙඳුන් සඳහා ද මෙම ප්‍රදේශවලට ප්‍රවේශය සිමා කරවීය. 2010 වසරේ දී ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ අනුග්‍රාහකත්වය ඇතිව කිලිනොච්චියේ සහ මාන්කුලම් හි පොලිස් ස්ථාන නැවත ස්ථාපනය කරන ලදී (රූපය 1). [1][2][3][4]

එවකට අගමැති දි. මූ. ජයරත්න විසින් මාන්කුලම් පොලිස් ස්ථානය විවෘත කිරීම රාජ්‍ය ජාතික පුවත්පත වන ඩේලි නිවුස් පුවත්පත වාර්තාකරණය කිරීම[1]

ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ ආයෝජන

මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය කිහිපයක පළ වූ ප්‍රවෘත්ති ලිපිවලට අනුව, ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආයෝජනය කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 130 කි. [1][2][4]

බලපෑම

එවකට අග්‍රාමාත්‍ය දි. මු. ජයරත්න මහතාගේ පින්තූරය සමග මාන්කුලම් පොලිස් ස්ථානය විවෘත කිරීමේ උත්සවය ජාතික පුවත්පත් සහ ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවිවල වාර්තා විය. 2010 දෙසැම්බර් 04 වන දින පළ වූ සියළු වාර්තාවල පහත කරුණු අවධාරණය කර තිබුණි. [1][2][4]

දිවයින ජාතික පුවත්පතෙහි අන්තර්ජාල සති අන්ත ප්‍රකාශනය වන ඉරිදා දිවයින ඊ-පුවත්පතෙහි මාස පහකට පසුව (2011 අප්‍රේල් 02) පල වූ ලිපියක "කිලිනොච්චියේ සහ මාන්කුලම්හි නවීන පොලිස් ස්ථාන ගොඩනැගීම පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ නිමාවට පත්විය" යනුවෙන් සඳහන් විය. ලංකා දුම්කොළ සමාගමේ කොටස් හිමියන් "හානිකර නිෂ්පාදන විකුණන ව්‍යාපාරයක කොටස් හිමිකාරීත්වය දැරීමට" විරුද්ධව බලපෑම් කරමින් නිර්නාමික කණ්ඩායමක් විසින් යවන ලද ලිපියක් පිළිබඳ එහි සඳහන් වේ. ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC), වගකිව යුතු ආයතනික පුරවැසියෙක් බවට උදාහරණයක් ලෙසට පොලිස් ස්ථාන නැවත විවෘත කිරීම සහ උතුරු පළාතේ සිවිල් පරිපාලනය නැවත ස්ථාපිත කිරීම වේගවත් කිරීමට එමගින් ලැබෙන දායකත්වය එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත. [5]

TobaccoUnmasked සම්පත්

මූලාශ්‍ර

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 SA Bandara. Development projects underway, 4 December 2010, accessed December 2017
  2. 2.0 2.1 2.2 Saman. Mankulam Police station opened after 15 years, Lankadesha, 4 December 2010, accessed December 2017
  3. Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2011, 2012, accessed May 2017
  4. 4.0 4.1 4.2 Daily Mirror. Two police stations reopen after 15 years. 04 December 2010
  5. The Island, Anonymous group targets the conscience of CTC shareholders, 02 April 2011, accessed December 2017