இலங்கை புகையிலைக் கம்பனி (CTC)

From Tobacco Unmasked Tamil
இலங்கை புகையிலைக் கம்பனி (CTC) வலைத்தளம் ஜூலை 2017
TobaccoUnmasked_Sinhala
TobaccoUnmasked_English

பின்னணி

இலங்கை புகையிலைக் கம்பனி (CTC) இலங்கையில் சிகரட் உற்பத்தி செய்து விநியோகிக்கும் ஏகபோக உரிமையைக் கொண்டுள்ளது. இதில் 2017ம் ஆண்டளவில் 84.13% பங்குகளை பிரித்தானிய அமெரிக்க புகையிலைக் கம்பனி (BAT) சொந்தமாகக் கொண்டுள்ளது.[1] 1904-1911 1904 – 1911ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் பிரித்தானிய அமெரிக்க புகையிலைக் கம்பனி (BAT) இலங்கையில் தமது செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தாலும் 1932ம் ஆண்டில் இலங்கை புகையிலைக் கம்பனி (CTC) நிறுவப்பட்டது.[2][3]

இலங்கை புகையிலைக் கம்பனியானது இலங்கையில் புகையிலைப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் சிகரட் உற்பத்தி என முழுமையான உற்பத்தி செயல்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளது. இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற 1% சிகரட்டை தவிர ஏனைய 99% ஆன சிகரட்டும் இலங்கை புகையிலைக் கம்பனி உற்பத்தி செய்கின்றது.[4] இலங்கையில் சிகரட் உற்பத்திக்காக பெறப்படுகின்ற புகையிலை 100 % இலங்கையிலேயே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. அது 2014 ஆண்டில் 3000 தொன்களாக பதியப்பட்டுள்ளது.[5] இலங்கை புகையிலைக் கம்பனியானது ஏற்றுமதி செய்கின்ற சிகரட்டின் மூலம் மொத்த வருமானத்தில் 1 % பெறுகின்றது. சிகரட் உற்பத்தியானது இரண்டு தொழிற்சாலைகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. கொழும்பு தொழிற்சாலை மற்றும் கண்டியில் உள்ள பசுமை இலை துவைக்கும் ஆலை என்பன அவையாகும்.[1]

இலங்கை புகையிலைக் கம்பனியின் சிகரட் வகைகளாக ஜோன் பிளயர் கோல்ட லீப் ( JPGL) டன்ஹில், பென்சன், ஹெட்ஜஸ் மற்றும் கெப்ஸ்டன் என்பன காணப்படுகின்றன.[1]

கடந்த கால மற்றும் நிகழ்கால பணிப்பாளர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள்

இலங்கை புகையிலைக் கம்பனியானது பணிப்பாளர் சபை மற்றும் நிறைவேற்றுக் குழுவின் மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. 2016ம் ஆண்டு தலைவரின் தலமையின் கீழ் பணிப்பாளர் சபையில் 6 உறுப்பினர்கள் அங்கம் வகித்தனர் இவற்றில் 4 பேர் நிறைவேற்று அதிகாரமற்ற பணிப்பாளர்கள். தலமை நிறைவேற்று அதிகாரியின் தலமையிலான குழுவில் 7 அங்கத்தவர்கள் உள்ளனர். 2013ம் ஆண்டு சுசந்த ரத்நாயக CTC யின் தலைவராகவும், 2016ம் ஆண்டு மைக்கல் கொஸ்ட் தலமை நிறைவேற்று அதிகாரி/முகாமைத்துவ பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டனர்.[1] CTCயின் பணிப்பாளர் சபை அங்கத்தவர்கள் மற்றும் நிறைவேற்றுக் குழு உறுப்பினர்களை CTC வலைத்ளத்தில் பார்வையிடலாம்.

2016ம் ஆண்டில் இலங்கை புகையிலைக் கம்பனியில் நிரந்தர ஊழியர்களாக 273 பேர் இருந்ததுடன் ஒரு ஊழியரின் வருவாய் 7.3% மாக காணப்பட்டது. ஒரு ஊழியருக்கான வருவாய் 445 மில்லியன் இலங்கை ரூபாவாக இருந்ததோடு ஊழியருக்கான இலாபம் 46 மில்லியன்களாக பதிவிடப்பட்டுள்ளது.[1]

கீழ் காணப்படும் புகையிலைக் கம்பனியின் கடந்தகால மற்றும் தற்போதைய பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நிறைவேற்று அதிகாரிகள் தொடர்பான தகவல்களை TobaccoUnmasked பகுதியில் பார்வையிடலாம்.

ஹெமா ரிட்லி | தினேஷ் வீரக்கொடி | டெனிஸ் பெரேரா | கென் பாலேந்திரன் | லக்மாலி நானயக்கார | மைக்கல் கொஸ்ட் | ரமேஷ் நானயக்கார | ருக்ஷன் குணதிலக | ஸ்டேன்லி வனிகசேகர | சுசந்த ரத்நாயக்க.

துணை நிறுவனங்கள்

2017ம் ஆண்டு வரை CTC ஆனது பின்வரும் துணை நிறுவனங்களாகக் கொண்டுள்ளது.

 • Advent International
 • CTC Briquettes Limited
 • CTC Eagle
 • CTC Exports Limited
 • CTC Foliage Limited
 • CTC Leaf Exports Limited
 • Outreach Projects (Guarantee) Limited
 • CTC Services Limited

முதலீட்டாளர்கள்

2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ம் திகதி வரை CTC யின் பங்குதாரர்களின் எண்ணிக்கை 3431 அகும். 2015ம் ஆண்டில் இருந்து 185ஆல் குறைவடைந்துள்ளது. 20 பெரிய பக்குதாரர்கள் கீழ்வருமாறு (இறங்கு வரிசையில்):[1]

British American Tobacco Holdings (Sri Lanka) BV | FTR Holdings SA | Pershing LLL SA Averbach Grauson & Co. | HSBC INTL NOM LTD - SSBT-BMO Investments 11 (Ireland) | HSBC INTL NOM LTD-State Street London | Northern Trust Company S/A - Coupland Cardiff Funds PLC | RBC Investor Services Bank-COELI SICAV | HSBC INTL NOM LTD-JPMCB-Long Term Economic Investment Fund | Jasbinderjit Kaur Piara Singh | Neesha Harnam | Harnam Holdings SDN BHD | HSBC INTL NOM LTD-SSBT Frank Russel Trust Company | HSBC INTL NOM Ltd - SSBT-Deutsche Bank | Bank of Ceylon | Bank of Ceylon No 1 Account | HSBC INTL NOM - UBS AG Zurich | HSBC INTL NOM LTD-JPMCB-New Emeging Markets | HSBC INTL NOM Ltd - UBS AG – Singapore | HSBC INTL NOM LTD-SSBT Multipartner SICAV-WMP | HSBC INTL NOM Ltd-Parametric Emerging Markets | HSBC INTL NOM LTD-BMO LGM Frontier Markets Equity Fund

அவர்கள் 97.71 பங்குகளை சொந்தமாகக் கொண்டிருந்தனர். இலங்கை வங்கியை தவிர ஏனை அனைவரும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள். [1]

குறிப்புகள்

மேற்கோள்கள்:

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Ceylon Tobacco Company PLC. Annual Report 2016, 2017, accessed May 2017
 2. British American Tobacco Website. Our history – a timeline, 2017, accessed May 2017
 3. Colombo Stock Exchange. Ceylon Tobacco Company PLC (CTC.N0000), 2017, accessed May 2017
 4. N.Arunathilake, M.Opatha, The Economics of Tobacco in Sri Lanka., Economics of Tobacco Control Paper No. 12, Tobacco Free Initiative, World Health Organization, 2003, accessed November 2016
 5. Sri Lanka Excise Department, Sri Lanka Excise Department Performance Report 2014, Colombo: Sri Lanka Excise Department, 2015, accessed November 2016